Porady

Termomodernizacja z programem Czyste Powietrze – zaplanuj ją z wyprzedzeniem!

Termomodernizacja z programem Czyste Powietrze

Głównym celem termomodernizacji budynku jest najczęściej zmniejszenie opłat stałych w gospodarstwie domowym poprzez ograniczenie strat ciepła w budynku. Jak program Czyste Powietrze pomaga w tym przedsięwzięciu oraz kiedy zaplanować prace, aby jak najszybciej skorzystać ze zmodernizowanego budynku? Eksperci z firmy Vaillant odpowiadają.
Z tekstu dowiesz się:

  • na jakie prace otrzymasz dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze,
  • kiedy najlepiej jest zaplanować prace termomodernizacyjne,
  • ile możesz otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze.

 
Termomodernizacja, oprócz oszczędności na kosztach ogrzewania, ma również wiele innych plusów. Po wykonaniu docieplenia budynku dom zyskuje nowy wygląd, a dzięki zmianie źródła ciepła zwiększa się komfort domowników. Instalacja systemu wentylacji wpływa natomiast na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach. Na wszystkie te modyfikacje możesz otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Jak zaplanować prace?

Czyste Powietrze – jakie prace możesz zaplanować?

Pierwszym krokiem przy termomodernizacji domu powinno być odpowiednie przygotowanie budynku i analiza stanu obecnego. Audyt energetyczny oraz wykonanie dokumentacji branżowej jest jednym z początkowych etapów termomodernizacji, w którym może pomóc program Czyste Powietrze.
Niekiedy małe zabiegi wymagające niedużego wkładu finansowego przynoszą największe efekty. Wymiana starych drzwi czy docieplenie stropu może być szybkim i prostym sposobem na obniżenie rachunków. Gdy decydujesz się na wymianę stolarki okiennej, zwróć uwagę nie tylko na wygląd pasujący do elewacji, ale też na współczynnik U okna, który określa przenikanie ciepła. Im mniejszy jest współczynnik, tym okno jest bardziej szczelne, a straty energii przez tę przegrodę mniejsze. Warto pamiętać, że w domach z wentylacją grawitacyjną szczelne okna mogą wpłynąć na pogorszenie się jakości powietrza. Dlatego zaleca się, aby okna były wyposażone w nawiewniki lub w budynku została zamontowana wentylacja mechaniczna.
Wiele korzyści z termomodernizacji daje wymiana starego urządzenia grzewczego o niskiej efektywności na nowy kondensacyjny kocioł gazowy lub pompę ciepła. Nowe urządzenia wykorzystują tylko tyle energii, ile w danej chwili jest potrzebne, bez zbędnego spalania nadmiernej ilości paliw. W kotłach nowej generacji dodatkowo wykorzystywany jest efekt kondensacji, dzięki czemu sprawność urządzenia jest większa niż w przypadku kotłów tradycyjnych. Z kolei pompy ciepła firmy Vaillant charakteryzują się współczynnikiem wydajności COP do 5, co oznacza, że z 1 kWh prądu pobranego z sieci dostarczamy do budynku 5 kWh ciepła.
Oprócz wysokiej sprawności urządzenia te są w 100% bezobsługowe. Zawansowana automatyka pilnuje, aby w pomieszczaniach stale był utrzymywany wysoki komfort, a rachunki były jak najniższe. Pompy i kotły gazowe nie wymagają także przechowywania i przygotowywania paliw takich jak węgiel czy drewno. Głównym celem programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, dzięki czemu dofinasowania na wymianę urządzenia grzewczego są wysokie i mogą pokryć koszt tej inwestycji w 90%.

Kiedy najlepiej wykonać termomodernizację?

Termin wykonywania termomodernizacji zależy głownie od tego, jakie prace chcemy zrealizować. Docieplenie budynku najlepiej jest wykonać od wiosny do lata, kiedy opady są najmniejsze, a temperatura na zewnątrz umożliwia pracę. Zbyt niskie temperatury mogą powodować problemy z osiągnięciem odpowiedniej trwałości klejów oraz ich słabe wiązanie. Podobne efekty mogą być zauważalne podczas dużych upałów oraz silnych wiatrów, które zbytnio przyspieszają wysychanie masy szpachlowej.
Wymianę urządzenia grzewczego można wykonać o każdej porze roku, jednak jeśli mamy w planach również docieplenie budynku, należy się zastanowić nad kolejnością działań. Po wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych zmniejsza się bowiem zapotrzebowanie na moc grzewczą, dzięki czemu można zainwestować w mniejszą pompę ciepła, która będzie tańsza. W przypadku kotłów kondensacyjnych nie jest to aż tak ważne, jednak pompy ciepła dobiera się dokładnie pod dane zapotrzebowanie budynku. Mniejsza moc pompy ciepła oznacza najczęściej mniejszy koszt inwestycji oraz eksploatacji. Ponadto prawidłowe uruchomienie pompy ciepła jest uzależnione od temperatury. Pierwsze uruchomienie powietrznej pompy ciepła typu split nie powinno się odbywać w temperaturach zewnętrznych poniżej -5℃.
Montaż kotła gazowego nie jest uzależniony od pory roku, jednak warto pamiętać, że w sezonie grzewczym firmy instalacyjne mogą mieć dużo więcej obowiązków, przez co wymiana urządzenia może być utrudniona. Instalacja nowego kotła może się również wiązać z wymianą wkładu kominowego.
W obu tych przypadkach (zarówno kotła, jak i powietrznej pompy ciepła) czas realizacji nie powinien jednak przekroczyć 3 dni, więc nie trzeba rezerwować na to dużej ilości czasu.

Jaka jest wysokość dofinansowań z programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze zapewnia dofinansowanie większości prac termomodernizacyjnych. Kwota dotacji jest zależna od rodzaju inwestycji oraz dochodów inwestora. Program przygotowany jest logicznie, wspiera inwestorów, którzy chcą wykonać audyt energetyczny oraz dokumentację branżową. Limit jednostkowy to w tym przypadku 1000 zł.
Wysokość dotacji w przypadku materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych zależy od powierzchni tych przegród. Obecnie jest to do 150 zł za m2. Podobnie jest ze stolarką okienną oraz drzwiami balkonowymi. Na wymianę tych elementów można uzyskać do 700 zł za m2. Większa kwota przysługuje na wymianę drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych w garażach ogrzewanych – maksymalnie 2000 zł za m2.
Warto zwrócić uwagę na dotacje do wymiany urządzeń grzewczych, ponieważ przydzielono na nie największą część budżetu programu. Jeśli wymieniasz stary kocioł na gazowy kocioł kondensacyjny, możesz się ubiegać o dofinasowanie do maksymalnie 15 000 zł. Dodatkowo dotowane jest wykonanie przyłącza oraz instalacji wewnętrznej gazowej w kwocie do 5000 zł. Maksymalna kwota, którą można uzyskać na materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej i instalacji przygotowania ciepłej wody, to 15 000 zł.
Większe dotacje można uzyskać dla pomp ciepła. Wielkość dotacji zależy od technologii pomp ciepła:

  • do 45 000 zł – pompy gruntowe wymagające odwiertów na działce,
  • do 30 000 zł – powietrzne pomy ciepła, które wymagają jedynie montażu małej jednostki zewnętrznej przy budynku.

Obecna technologia umożliwia ogrzanie większości domów jednorodzinnych jedną powietrzną pompą ciepła bez dodatkowych odwiertów na działce.
Ważnym elementem każdego budynku jest wentylacja, zwłaszcza po odpowiednim uszczelnieniu budynku. W budynkach szczelnych bez wymiany powietrza może zbierać się wilgoć, co prowadzi do powstawania pleśni na ścianach i nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniach. Wentylacja mechaniczna poprawia jakość powietrza, zmniejsza straty ciepła oraz wpływa na wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Program Czyste Powietrze wspiera inwestorów kwotą do 10 000 zł.
Ostatnie zmiany w programie Czyste Powietrze umożliwiają składanie wniosków w urzędach gminy. Wniosek został uproszczony, a okres realizacji przedsięwzięcia wydłużony z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Więcej informacji o programie Czyste Powietrze znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Porady techniczne, niezbędne informacje, doradztwo projektowe oraz urządzenia spełniające wymagania programu Czyste Powietrze znajdziesz na stronie www.vaillant.pl.

Similar Posts