Porady

Bezpieczny montaż fotowoltaiki – o czym nie można zapominać?

Bezpieczny montaż fotowoltaiki – o czym nie można zapominać?

Inwestowanie w alternatywne źródła energii odnawialnej takie jak własna fotowoltaika jest bardzo opłacalne. W skali roku można zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych na wydatkach za użytkowanie energii, a wszelkie nadwyżki wyprodukowanej energii można sprzedawać jako prosument do sieci OSD lub skorzystać z nich przez mniej słoneczne miesiące w roku. Tak korzystne możliwości, liczne dofinansowania do zakupu fotowoltaiki sprawiają, że zainteresowanie własnymi instalacjami z roku na rok wzrasta.

Jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej?

Efektywne działanie instalacji fotowoltaicznej zależy przede wszystkim od jakości instalacji i jej komponentów, sposobu i prawidłowości przeprowadzonego montażu, miejsca montażu paneli oraz ekspozycji paneli fotowoltaicznych na promieniowanie słoneczne. Istotne jest również dopasowanie właściwego miejsca instalacji i jakość kabli przyłączeniowych, a także dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe, o których warto pamiętać na etapie zakupu instalacji. 

Aby cała instalacja generowała jak najkorzystniejsze uzyski, to kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych w stosunku do promieniowania słonecznego powinien wynosić 90 stopni. Montując ogniwa fotowoltaiczne na dachu, należy pamiętać o tym, aby był on ustawiony pod właściwym kątem. Najbardziej optymalne nachylenie dachu to ok. 40 stopni, ponieważ wtedy panele są najbardziej przystosowane do pobierania energii słonecznej. Maksymalna ekspozycja słoneczna wpływa na wydajność instalacji, dlatego powinno się unikać zacienionych miejsc. 

O czym jeszcze pamiętać podczas montażu paneli fotowoltaicznych? 

Jednym z najważniejszych aspektów, o których warto pamiętać, jest ochrona przeciwpożarowa instalacji i system odgromowy na terenie działki. Pozwoli to uchronić się od niebezpiecznych sytuacji np. uderzenia pioruna czy ryzyka pożaru. 

Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne w celu odpowiedniego zabezpieczenia warto, aby były wyposażone w system przeciwpożarowy. Dlaczego to tak ważne? Z uwagi na to, że tego typu instalacje charakteryzują się tym, że mają specjalny wyłącznik izolacyjny, który w chwili zagrożenia umożliwia odcięcie całego wygenerowanego napięcia z paneli. Takie rozwiązanie pozwala np. strażakom bezpiecznie wejść na dach bez ryzyka zagrożenia życia, dlatego należy rozważyć system fotowoltaiczny wraz z pełną ochroną przeciwpożarową. 

W związku z tym tak ważne jest to, aby pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna ma właściwe zabezpieczenie wtedy, gdy zdecydujesz się na zainwestowanie w system przeciwpożarowy dla takiej instalacji. W kompleksowym montażu wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami specjalizuje się firma N-energia https://www.n-energia.pl/. Specjaliści doradzą nie tylko odpowiednią moc instalacji dopasowaną do potrzeb energetycznych budynku, ale również zaproponują odpowiedni system przeciwpożarowy.  

O czym należy pamiętać podczas montażu instalacji fotowoltaicznej? 

Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przymocowania paneli do dachu, a także na kąt nachylenia połaci, od którego zależy ekspozycja na promieniowanie słoneczne i w efekcie wydajność całej instalacji. Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych powinien być poprzedzony dokładną analizą rachunków za prąd, a także spotkaniem ze specjalistą, który doradzi jaką moc paneli wybrać w stosunku do zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa. Aby panele fotowoltaiczne generowały maksymalny uzysk słoneczny, nie powinny być zacienione. 

Z tego względu warto unikać zacienionych miejsc na montaż i dokładnie przemyśleć czy powierzchnia dachu będzie odpowiednia na tego typu instalację. W praktyce bardzo często są przypadki, gdy na panele pada cień drzewa, co wpływa na obniżenie ich wydajności i powoduje niższe uzyski. Warto też mieć na uwadze, że nawet pozorny słup energetyczny rzucający cień na instalację może przyczynić się do niższego poboru energii

Istotnym czynnikiem wpływającym na wydajność paneli fotowoltaicznych jest również kąt nachylenia instalacji. Przyjmuje się, że dla maksymalnych uzysków słonecznych panele powinny być nachylone w stosunku do promieni słonecznych pod kątem 90 stopni. Przeszkodą w wygenerowaniu uzysków mogą być również czynniki atmosferyczne np. zbyt duży wiatr czy śnieg, który utrudnia pobór energii całej instalacji.

Biorąc pod uwagę kwestię wydajności działania instalacji należy również pamiętać o tym, aby cała inwestycja miała zapewnioną właściwą cyrkulację powietrza. Dobrze dobrane instalacje fotowoltaiczne mają zapewniony właściwy przepływ powietrza z każdej strony, co zapobiega przegrzewaniu modułów. 

Montaż paneli fotowoltaicznych – od czego zależy? 

Wydajność paneli fotowoltaicznych i ich sprawne działanie zależy od wielu czynników:

  • jakości i sposobu montażu instalacji,
  • kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych w stosunku do promieni słonecznych,
  • mocy instalacji,
  • systemu zabezpieczającego,
  • generowanej energii,
  • funkcjonalności inwertera,
  • a nawet jakości złączek.

Nie bez znaczenia jest również jakość samych paneli czy to, w jaką stronę jest skierowana instalacja. 

Similar Posts