Porady

Modernizacja suwnic – na czym polega i dlaczego warto?

Modernizacja suwnic – na czym polega i dlaczego warto?

Modernizacja suwnic polega na zmianie; unowocześnieniu ich rozwiązań konstrukcyjnych. Zmiana ta sprowadza się zazwyczaj do wymiany lub montażu nowych komponentów, układów sterowania, elementów elektronicznych czy napędowych w celu poprawy parametrów roboczych suwnicy i dopasowania ich do specyfiki przeprowadzanych za jej pomocą prac. Dzięki zmianom parametrów roboczych możliwe jest uzyskanie lepszej wydajności pracy, zwiększonego bezpieczeństwa czy niezawodności dźwignicy.

Modernizacja to świetna alternatywa dla zakupu nowej suwnicy

Modernizacja suwnic nie jest traktowana jako wytworzenie nowego urządzenia, dzięki czemu jest ona świetną alternatywą dla zakupu nowej suwnicy. Modernizacja jest tańsza, łatwiejsza pod względem logistycznym, a także mniej czaso- oraz pracochłonna.

Według danych firmy CEBARYD średni wiek suwnic pracujących w Polsce wynosi powyżej 26 lat. Aż 55% z nich stanowią suwnice o średnim udźwigu: 8-32 ton, a 45% to suwnice lekkie jednodźwigarowe i dwudźwigarowe o udźwigu do 5 ton.

Ograniczony budżet inwestycyjny większości zakładów w Polsce powoduje, że przedsiębiorstwom łatwiej jest przeprowadzić modernizację posiadanej suwnicy niż sfinansować zakup nowego urządzenia. Modernizacja może okazać się również dobrym rozwiązaniem, które skutecznie ograniczy koszty eksploatacji.

Czy warto modernizować suwnice?

Modernizacja suwnic zapewnia przedsiębiorstwom spore możliwości. Implementując nowoczesne systemy sterowania, układy zabezpieczające czy napędy, możliwe jest znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów działań konserwacyjnych. Jednocześnie przemyślana modernizacja pozwoli uzyskać o wiele większą wydajność operacyjną i szybkość manipulowania ładunkiem. Co więcej, suwnica może zyskać większą niezawodność, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji, trwałość czy komfort pracy.

Aby jednak modernizacja przebiegła w prawidłowy sposób, a uzyskane efekty były zgodne z zakładanymi celami, konieczne jest metodyczne i dokładne przeanalizowanie stanu technicznego układów i konstrukcji nośnej suwnicy, a także jej geometrii. Poza tym w ramach kolejnych etapów analizy należy odpowiedzieć sobie na pytania, jakie parametry chcemy poprawić za pomocą modernizacji oraz w jaki sposób zamierzamy to uzyskać.

W audycie pomocne może okazać się wsparcie zewnętrznej firmy specjalizującej się w przeprowadzaniu modernizacji suwnic. Dzięki doświadczeniu i wiedzy wykonawcy możliwe jest precyzyjne dostosowanie działań i zakresu modernizacji do faktycznych i realnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Similar Posts