Porady

Wywóz odpadów a przepisy – jakie zasady obowiązują przedsiębiorców?

Wywóz odpadów a przepisy – jakie zasady obowiązują przedsiębiorców?

Każda inwestycja remontowo-budowlana, a często także przeprowadzka lub generalne porządki, wiążą się z powstawaniem dużej ilości odpadów. Nie można ich wyrzucać do „zwykłych” śmietników komunalnych. Jest to zagrożone wysokimi karami, co dotyczy szczególnie przedsiębiorców. Niektórzy właściciele firm muszą dodatkowo prowadzić ewidencję odpadów, które powstają w ramach prowadzonej działalności. Co zatem zrobić z odpadami, by pozbyć się ich szybko, nie narażając się na przykre konsekwencje?

Gdzie wyrzucać odpady tzw. kłopotliwe?

Przez odpady kłopotliwe rozumiemy najczęściej odpady budowlane (w tym przede wszystkim gruz, elementy armatury, różnego typu materiały, np. izolacyjne) oraz odpady gabarytowe (takie jak meble). Są to także zużyte sprzęty elektroniczne (w tym RTV i AGD) oraz odpady niebezpieczne (toksyczne, szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt).

Osoby prywatne (które prowadzą na przykład remont) są zobowiązane zamówić kontener od lokalnej firmy gospodarującej takimi odpadami. Alternatywą może być samodzielne dostarczenie śmieci do PSZOK-ów (gminnych punktów zbiórki), jednak tylko w niewielkich ilościach. Podobne zasady dotyczą firm, przy czym niektóre z nich obowiązują odrębne zasady. Podmioty, które wytwarzają większe ilości odpadów i wytwarzają je regularnie, powinny być zarejestrowane w specjalnym rejestrze – BDO.

Czym jest BDO i kto musi się rejestrować?

Wszystkie przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady lub gospodarują nimi w inny sposób, mają obowiązek zarejestrować się w państwowej bazie danych odpadowych, czyli BDO. System powstał, aby prowadzić dokładną ewidencję odpadów oraz zapobiegać nadużyciom (np. nielegalnemu sprowadzaniu odpadów lub tworzeniu dzikich wysypisk).

Ewidencję odpadów muszą prowadzić przede wszystkim firmy remontowo-budowlane i przedsiębiorstwa produkcyjne. Nie dotyczy to jednak wszystkich podmiotów – dla przykładu małe firmy prowadzące działalność biurową, wytwarzające tylko odpady komunalne, są zwolnione z tego obowiązku. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nawet niewielkie przedsiębiorstwa, (a także osoby prywatne), które zgromadziły odpady budowlane, toksyczne lub gabarytowe w większych ilościach, mają obowiązek zamówić kontener (lub – jeśli śmieci jest mniej – dostarczyć je do PSZOK-a).

Jak zamówić kontener i komu zlecić wywóz odpadów?

Aby pozbyć się śmieci szybko, wygodnie i jednocześnie zgodnie z przepisami, należy skorzystać z usług firmy specjalizującej się w gospodarce odpadami. W przypadku usług dla biznesu istotne jest nie tylko podstawienie kontenera, ale także dopełnienie wszystkim formalności, do których obliguje prawo (w tym obowiązująca ustawa o odpadach i zasady ewidencji odpadów w rejestrze BDO). Obowiązkowym dokumentem podczas każdego przekazania śmieci między podmiotami jest na przykład karta przekazania odpadu (KPO).

Warto wiedzieć, że wiele obowiązku tego rodzaju można zlecić firmie zewnętrznej. Obejmuje to także outsourcing całej obsługi systemu BDO na podstawie upoważnienia. W ten sposób niemal wszystkie formalności mogą zostać scedowane na zewnętrzny podmiot. Takie usługi w Krakowie i województwie małopolskim prowadzi firma Gruznet. Szczegóły oferty można znaleźć tutaj: https://www.gruznet.pl/malopolskie/wywoz-gruzu-krakow/.

Jaki kontener na odpady wybrać?

Kontenery są dostępne w wielu wariantach pod względem pojemności – od 2,5 m³ do nawet 36 m³. Można je także dostosować do typu odpadów, zamawiając na przykład pojemnik na gruz budowlany, odpady opakowaniowe, gabaryty lub inny rodzaj śmieci. Praktycznym rozwiązaniem jest zamówienie kontenera na odpady zmieszane, w którym można umieszczać większość typowych odpadów powstających podczas inwestycji remontowo-budowlanych.

Aby zamówić kontener, zwykle potrzebny jest numer BDO – dysponują nim wszystkie firmy o charakterze remontowo-budowlanym. Osoby prywatne mogą wynająć pojemnik na przykład za pomocą firmy, która wykonuje dla nich prace renowacyjne (firmy te są zwykle zarejestrowane w systemie BDO).

Więcej informacji na temat wywozu odpadów dla firm znajdziesz na stronie firmy Gruznet: https://www.gruznet.pl/.

Similar Posts