Porady

Umowa o prace projektowe – formalności, o których musisz pamiętać!

Podjęcie się przedsięwzięcia budowlanego, niezależnie od jego charakteru – na użytek własny czy z myślą o najemcach – wiąże się z korzystaniem z usług oferowanych przez pracownie architektoniczne. Zajmują się one tworzeniem projektów lokali pod konkretne wymagania i preferencje osoby inwestującej, przygotowują również wszystkie niezbędne dokumenty, dzięki którym można uzyskać urzędową zgodę na rozpoczęcie budowy. Aby rozpocząć współpracę z pracownią architektoniczną, niezbędne jest przygotowanie właściwej umowy.

Umowa o prace projektowe – jaki to rodzaj umowy?

Umowa dotycząca prac projektowych jest dość szczególnym dokumentem. W opozycji do umów zlecenia, umowy o dzieło czy świadczenia usług, nie jest wyróżniana w kodeksie prawa cywilnego. Umowa o prace projektowe zawiera się w kategorii tzw. umów nienazwanych, a charakterystyczne dla niej jest zawieranie w sobie cech różnych rodzajów umów. Fragment umowy opisujący szczegóły formułowania dokumentacji w procesie tworzenia projektu stanowi umowę o dzieło, natomiast ten dotyczący reprezentacji administracyjnej osoby lub firmy inwestującej – umowy zlecenia. Z kolei część traktująca o nadzorze autorskim jest umową o świadczeniu usługi. Umowa o prace projektowe obejmuje również opiekę praw autorskich. Ten zakres dokumentu jest utrzymywany dzięki ustawie o prawach autorskich i pokrewnych.

Umowa nawiązywana z pracownią projektową jest dokumentem złożonym i wymagającym szczegółowego opracowania. Jej sporządzenie jest wyjątkowo trudnym zadaniem dla inwestora, gdyż wymaga precyzyjnego uszczegółowienia i rozróżnienia wymagań osób wykonujących projekt.

AdobeStock_567935540.jpeg

Umowa o prace projektowe – preambuła i przedmiot umowy

Początkiem umowy o prace projektowe powinna być preambuła, czyli krótki zbiór informacji dotyczących celu zawieranej umowy i pojęć wykorzystywanych w kolejnych akapitach dokumentu. Najbardziej istotną częścią umowy jest szczegółowe i precyzyjne określenie jej przedmiotu. W przypadku usług projektowych zazwyczaj jest to: sporządzenie pełnej dokumentacji, która prowadzi do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy, administracyjnej reprezentacji inwestora, zagwarantowanie majątkowych praw autorskich inwestorowi projektu oraz nadzorowanie procesu projektowania. Możliwe jest również zawarcie w umowie dodatkowych obowiązków wykonawcy, na przykład związanych ze zdobyciem pozwolenia na użytkowanie lub wyborem wykonawcy generalnego.

Umowa o prace projektowe – termin wykonania i wynagrodzenie

Umowa dotycząca prac projektowych powinna zawierać daty dzienne zarówno rozpoczęcia pracy, jak i końca wykonywania obowiązków wynikających z umowy. Dodatkowo warto ustalić karę umowną – sankcję za opóźnienie wykonania pracy projektowej.

Dokumentacja związana z projektowaniem, w świetle prawa autorskiego, jest utworem, co wiąże się z pewnymi regulacjami. Edytowanie, zarządzanie i korzystanie z projektu podlega zatem ograniczeniu – inwestor powinien przenieść autorskie prawa majątkowe z projektanta na siebie. Również i prawo do wykonywania zmian w dokumentach oraz wykonywania opracowań powinny należeć do inwestora.

Umowa o prace projektowe – wynagrodzenie i podwykonawcy

Jedną z istotnych informacji, zawartych w umowie, jest ta dotycząca wynagrodzenia – ryczałtowego, kosztorysowego oraz poprzez wskazanie miejsca do jego ustalenia. Wynagrodzenie ryczałtowe to wartość z reguły niezmienna, która opisuje całość kwoty należnej za wykonanie pracy projektowej. Wynagrodzenie kosztorysowe opisuje z kolei zestawienie przewidywanych potencjalnych kosztów oraz prac. Pozwala ono na wprowadzenie, w finalnym wynagrodzeniu, zmian wynikających z wykonywania dodatkowych prac przy projekcie.

Wynagrodzenie naliczane za wykonywanie prac projektowych jest jednym z częstszych tematów sporów w związku z pracami projektowymi. Istotne jest zatem sporządzenie właściwego aneksu do umowy, który określi możliwe dodatkowe zadania oraz koszty ich podjęcia. Równie ważne jest zawarcie klauzuli, której treść zobowiązuje do informowania inwestora o wystąpieniu dodatkowych prac, a co za nimi idzie, podwyższenia kosztów usługi.

AdobeStock_574338958.jpeg

Umowa o prace projektowe – odbiór i odpowiedzialność za wady

Prace projektowe o niedużym zakresie mogą być sfinalizowane jedynie odbiorem końcowym, natomiast większe projekty warto odbierać częściami bądź etapami. Ostateczny, końcowy odbiór warto potwierdzić protokołem z wykazem wszystkich ujawnionych wad oraz sposobem i terminem ich naprawy. Wada istotna, czyli taka, która uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy, stanowi powód do odmowy odbioru projektu.

W przypadku, gdy interesują nas różne formalne zagadnienia związane z projektowaniem, fachowcami itd., możemy skorzystać z Platformy Woodlove.to, na której znajdziemy niezbędną pomoc z wszelkimi zagadnieniami związanymi z wnętrzarstwem.

Similar Posts