Porady

Sterowanie w kotłach grzewczych

Sterowanie w kotłach grzewczych

Sterowanie w kotłach grzewczych jest skomplikowanym procesem polegających na takim dozowaniu ilości paliwa oraz strumienia świeżego powietrza, aby uzyskać wymaganą moc cieplną przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności spalania. W typowym układzie sterowania kotła grzewczego wykorzystuje się urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz wykonawcze.

Proces sterowania pracą kotła

Sterowanie w kotłach grzewczych jest bardzo ważnym elementem zapewniającym prawidłową, często również nieprzerwaną pracę kotła. W przypadku kotłów na paliwo stałe (np. Heiztechnik) najważniejszym elementem budowy jest palnik umieszczony w korpusie kotła grzewczego. Układ sterowania pracą kotła (mikroprocesorowy sterownik) odpowiada za jego uruchomienie, po czym pellet trafia na ruszt, gdzie następuje jego zapalenie. Sterownik kotła reguluje siłę oraz intensywność nadmuchu w celu podtrzymania płomienia na ruszcie. Gdy temperatura wody w obiegu osiągnie odpowiednią temperaturę, włączony zostaje podajnik paliwa. Proces spalania pelletu ma charakter ciągły. Powtórne uruchomienie podajnika ma miejsce wówczas gdy temperatura w obiegu spadnie poniżej określonej wartości.

Podstawowe zadania układu sterowania pracą kotła

Układ sterowania pracą kotła odpowiada za:

  • dostosowywanie parametrów, ilości, jak również częstości dostaw czynnika zasilającego instalację grzewczą w zależności od wymagań;
  • dostosowanie chwilowej mocy kotła poprzez modulację jego mocy do aktualnego zapotrzebowania systemu odbiorników ciepła, którymi mogą być np. grzejniki bądź instalacja podłogowa.

Najprostszy sposób działania regulatora opiera się na sterowaniu temperaturą wody grzewczej, która opuszcza kocioł. Gdy temperatura wody spadnie poniżej zaprogramowanego poziomu, następuje załączenie kotła, który pracuje do momentu, w którym zostanie osiągnięta zadana temperatura wody. Jedna z najlepszych metod regulacji opiera się na regulacji pogodowej. To właśnie dzięki niej możliwe jest wcześniejsze reagowanie na zmiany temperatury zewnętrznej, co wpływa na stabilniejsze utrzymanie wymaganej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu. Po zmierzeniu temperatury zewnętrznej regulator oblicza na podstawie nastawionej wcześniej krzywej grzewczej wymaganą temperaturę zasilania, po czym stara się tak sterować źródłem ciepła, by zmierzona temperatura zasilania była jak najbardziej zbliżona do wartości obliczonej. Regulator pogodowy działa szybciej niż regulatory montowane w pomieszczeniach, w przypadku których sygnałem do pracy jest zmiana temperatury.

Similar Posts