Porady

Skład chemiczny betonu

Beton jest jednym z najchętniej wykorzystywanych materiałów we współczesnym budownictwie. Jego uniwersalność, trwałość oraz zdolność do tworzenia różnych form betonu sprawia, że używa się go do tworzenia wielu konstrukcji budowlanych. Składa się on z kilku składników, które dopiero w połączeniu ze sobą gwarantują uzyskanie pożądanych właściwości materiału, umożliwiających np. wiercenie w betonie. Przekonajmy się zatem, co jest tajemnicą wytrzymałości i popularności betonu.

Prosty skład i wiele możliwości. Podstawowy wypełniacz betonu

Do wyprodukowania betonu potrzeba zaledwie trzech składników, które oddzielnie wydają się nie mieć pożądanych właściwości, uzyskiwanych dopiero w efekcie synergii. Podstawowym budulcem materiału betonowego jest kruszywo, które w zależności od stopnia uziarnienia, będzie mieć znacznie odmienne cechy. Najczęściej stosuje się piasek lub żwiry, które znakomicie wypełniają przestrzeń wewnątrz mieszalnika. Kruszywa można podzielić na kilka rodzajów, a metoda podziału polega na określeniu gęstości mieszanki w kilogramach na decymetr sześcienny. I tak możemy mówić o m.in. kruszywach ciężkich, lekkich, twardych czy zwykłych.

Inną metodą podziału kruszyw jest określenie pochodzenia. Naturalne kruszywa, takie jak ditlenek krzemu (piasek), zwykle są poddawane wyłącznie obróbce mechanicznej, a następnie płukaniu. Coraz częściej w produkcji betonu wykorzystuje się również materiały pochodzące z recyklingu, np. z rozbiórki starych budynków.

Czas spoić mieszankę. Pozostałe składniki chemiczne betonu

Podstawowym spoiwem kruszyw jest cement. To materiał organiczny, który po dokładnym wymieszaniu z wodą daje niezwykle trwały i solidny zaczyn. W skład chemiczny cementu wchodzi przede wszystkim wapień. Często wykorzystuje się także glinę oraz margiel, stanowiące domieszki mieszane ze sobą w wymaganych proporcjach. Tradycyjny cement wykorzystywany do produkcji betonu określany jest mianem portlandzkiego. Istnieją jeszcze inne jego rodzaje, m.in. cement hutniczy, pucolanowy czy wieloskładnikowy.

Trzecim składnikiem betonu jest woda. Musi posiadać także określoną jakość. Tylko odpowiednia będzie umożliwiała skuteczne wiercenie w betonie, bez ryzyka zniszczenia materiału. Najczęściej wykorzystuje się tradycyjną wodę pitną. Ta, pochodząca z innych zasobów, np. z oceanów, musi zostać przebadana na obecność chlorków. W niektórych przypadkach wykorzystuje się jeszcze jeden, czwarty składnik betonu. Są nim różnego rodzaju domieszki do betonu, zmieniające jego końcowe właściwości. Mogą one mieć cechy np. uplastyczniające bądź wodoodporne.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą DIAMENT-BUD.

Similar Posts