Porady

Projekty domów energooszczędnych – chwilowy trend czy przyszłość budownictwa?

Projekty domów energooszczędnych – chwilowy trend czy przyszłość budownictwa?

Jak na razie brakuje w budowniczej nomenklaturze jednoznacznej, powszechnie przyjmowanej definicji domów energooszczędnych. Trend ich popularyzacji wynika bezpośrednio z potrzeb konsumentów. Wzrastają bowiem ceny ogrzewania oraz zmieniają się normy dotyczące oddziaływania budownictwa mieszkaniowego na środowisko naturalne. Biorąc to wszystko pod uwagę, można śmiało postawić tezę, że projekty domów energetycznych to nie chwilowy trend, ale przyszłość budownictwa.

Czym są domy energooszczędne?

Projekty domów energooszczędnych, między innymi takie, które tworzy firma DOMY z WIZJĄ, dotyczą budownictwa mieszkaniowego z mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło. Budynkami energooszczędnymi są domy, gdzie owe zapotrzebowanie jest niższe niż 70 kWh/m2/rok. To dużo czy mało? Trudno to orzec na pierwszy rzut oka, nie mając punktu odniesienia. Jednak dla porównania dodajmy, że obecne do tej pory budownictwo konwencjonalne zgłaszało zapotrzebowanie większe o blisko 50 proc.

Przepisy prawne wskazują, że do 2021 roku każdy nowopowstający budynek będzie musiał spełniać wymagania właściwe dla projektów domów energooszczędnych. Dlatego też każdy budowany dom w najbliższej przyszłości powinien być zrealizowany na bazie projektów budynków mieszkalnych energooszczędnych.

Jakie rozwiązania wykorzystują domy energooszczędne?

Bardzo ważną kwestią, o jakiej muszą pamiętać architekci projektujący domy energooszczędne, a później również ekipy budowlane, jest właściwa izolacja termiczna budynku. Należy zadbać o likwidację mostków termicznych, aby zminimalizować utratę ciepła. Przełoży się to na długofalowe korzyści, w postaci zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku.

Poza tym domy energooszczędne mają nieco inny układ pomieszczeń od klasycznych obiektów mieszkalnych. Okna i przeszklenia umiejscawia się w jak najmniejszej ilości od strony północy, a w jak największej od strony południowej, aby móc korzystać z ciepła słonecznego, co jest wspólnym celem dla domów energooszczędnych i pasywnych.

W domach energooszczędnych stosowane są różne techniki grzewcze, mające na celu obniżenie rachunków przy jednoczesnym dostarczeniu wystarczającej dla użytkowników ilości ciepła.

Similar Posts