Porady

Na jakiej wysokości powinien być zakończony komin?

Na jakiej wysokości powinien być zakończony komin?

Komin jest pionową konstrukcją murowaną, betonową albo wykonaną z rur stalowych. Odpowiada za odprowadzanie spalin z komory spalania kotła grzewczego lub innych gazów powstających w urządzeniach do podgrzewania wody na zewnątrz domu, a także zapewnia właściwą wentylację pomieszczeń. Musi mieć więc odpowiednią konstrukcję oraz długość, która zagwarantuje optymalną siłę ciągu kominowego. Dowiedz się, na jakiej wysokości powinien być zakończony komin?

Dlaczego długość komina ma znacznie?

Długość przewodu kominowego i jego usytuowanie na dachu wpływają na siłę ciągu kominowego. Jest to zjawisko fizyczne, które powstaje w wyniku różnicy gęstości ciepłego powietrza wewnątrz przewodu kominowego i chłodnego powietrza na zewnątrz. Wymusza ona ruch spalin lub dymu od dołu komina, w kierunku jego wylotu. Im różnica temperatur jest większa, tym bardziej siła ciągu wzrasta. Jak można dowiedzieć się na stronie internetowej dystrybutora systemów kominowych Tanie Kominy z Wałcza, siła ciągu kominowego zależy od wysokości przewodu kominowego oraz wielkości jego przekroju. Ważne jest też usytuowanie zakończenia komina. Ma to bowiem duże znacznie nie tylko dla efektywnej pracy komina, ale w wielu przypadkach także dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kominy nad dachami płaskimi i o małym spadku.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z dwuściennymi systemami kominowymi, wkładami ze stali żaroodpornej, wkładami ze stali kwasoodpornej, kominami kwaso-żaroodpornymi lub klasycznymi kominami, ich zakończanie nad dachami płaskimi oraz o małym spadku nieprzekraczającym 12° powinno znaleźć się minimum 60 cm nad kalenicą. Dotyczy to także kominów wyprowadzonych w połaciach dachów w pobliżu kalenicy.

Zakończenie komina na stromych dachach

Wysokość zakończenia komina w dachach stromych, wykonanych z materiałów niepalnych uzależniona jest jedynie od wymaganej siły ciągu w przewodach kominowych. Zgodnie z normami budowlanymi górna krawędź komina usytuowanego w kalenicy musi znajdować się 30 cm powyżej pokrycia dachu. W przypadku komina wyprowadzonego w połaci dachu dodatkowo należy zwrócić uwagę, aby jego zakończanie oddalone było od powierzchni dachu, mierząc w poziomie, o 1 m. W ten sposób można określić wysokość komina przy spadku dachu równym 30° na co najmniej 58 cm, przy 35° na 70 cm, a przy 45° nie mniej niż 1 metr.

W przypadku stromych dachów o pokryci łatwopalnym kominy powinny być wyprowadzone co najmniej 60 cm powyżej kalenicy. Zapewni to bezpieczeństwo przeciwpożarowe dachom wykonanym z takich materiałów jak trzcina, gont drewniany lub wiór osikowy.

Similar Posts