Porady

Jak wykonać izolację poziomą ścian?

Jak wykonać izolację poziomą ścian?

Izolacja pozioma ścian to jeden z rodzajów hydroizolacji budynku. Właściwie wykonana izolacja zabezpiecza mury przed wilgocią obecną w gruncie. Z uwagi na fakt, że woda gruntowa stanowi poważne zagrożenia dla stabilności całej konstrukcji, izolacja pozioma jest bez wątpienia najistotniejszą z perspektywy trwałości ścian fundamentowych. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak wykonać izolację poziomą ścian. Zapraszamy do lektury.

Prawidłowe wykonanie hydroizolacji ścian – dlaczego jest ważne?

Na kompleksową hydroizolację ścian fundamentowych składa się izolacja pozioma oraz pionowa. Pierwsza z nich chroni przed przedostawaniem się wody z gruntu ku wyższym kondygnacjom budynku. Z kolei druga, stanowiąca jej uzupełnienie, zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentowych oraz piwnic.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w firmie ImmerBau z Poznania, zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej: Prawidłowe wykonanie obu izolacji ma niebagatelne znaczenie dla stabilności konstrukcji całego obiektu. Nie trzeba być bowiem ekspertem, aby wiedzieć, że woda gruntowa ma niszczycielski wpływ zarówno na materiały użyte do budowy domu, jak i wykańczania ścian. Działanie wody przyczynia się do powstawania korozji chemicznej i biologicznej, co w perspektywie może doprowadzić do zniszczenia murów. Przedostająca się z gruntu wilgoć może dotrzeć nawet na poziom parteru, a to bardzo często oznacza konieczność wykonania generalnego remontu.

Jakich materiałów użyć do izolacji poziomej ścian?

Jako podstawowa warstwa chroniąca budynek przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu izolacja pozioma jest zabezpieczeniem, od którego zależy stabilność całego obiektu. Dlatego też tak ważne jest, aby zadbać o jej prawidłowe wykonanie. Nie można tego zrobić bez odpowiedniego przygotowania i kupna wysokiej jakości materiałów.

Dawniej wykorzystywano do tego głównie papę na lepiku. Obecnie jednak inwestorzy korzystają z nowoczesnych materiałów, takich jak papy termozgrzewalne czy folie izolacyjne. Do wykonania skutecznej izolacji poziomej często stosuje się także płynne lub półpłynne substancje, zastygające po ułożeniu. Warto wspomnieć tutaj, chociażby o piance poliuretanowej czy środkach bitumicznych w postaci emulsji, gruntów, membran i powłok. Ciekawym produktem jest również krem do izolacji poziomej ścian. Dużą zaletą tego preparatu jest fakt, że umożliwia on pracę przy konstrukcjach, których stopień zawilgocenia sięga nawet 95%.

O czym należy pamiętać, wykonując izolację poziomą ścian?

Na skuteczność działania izolacji poziomej murów duży wpływ ma moment jej wykonania. Należy robić to w czasie budowy domu. Bo choć położenie hydroizolacji w budynku już istniejącym jest możliwe, to z technicznego punktu widzenia jest to czynność bardzo trudna do wykonania. Co więcej, wymaga inwestycji znacznych środków finansowych. Izolację poziomą ścian warto wykonać po zakończeniu prac nad betonowym podkładem podłogi na gruncie. Zaleca się też, aby wszelkie prace nad izolacją rozpocząć po ociepleniu ścian od zewnątrz.

W trakcie przeprowadzania prac związanych z izolacją poziomą murów należy pamiętać, by powierzchnia ścian fundamentowych była płaska oraz odpowiednio zagruntowana. Pozbycie się wszelkich nierówności przed położeniem materiału izolacyjnego pozwoli uniknąć uszkodzeń i wpłynie pozytywnie na skuteczność izolacji. Kolejną ważną kwestią jest fakt, że warstwa izolacji powinna zostać ułożona zarówno pod ścianami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi ścianami nośnymi oraz działowymi. Tylko w takim przypadku inwestor będzie mógł mieć pewność, że cały obiekt będzie właściwie zabezpieczony przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu.

Similar Posts