Porady

Przeglądy placów zabaw – obowiązek zarządców i właścicieli

Przeglądy placów zabaw - obowiązek zarządców i właścicieli

Podstawowym obowiązkiem każdego zarządcy i właściciela placu zabaw jest zlecanie przeglądów. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z urządzeń zabawowych i małej architektury. Jakie są rodzaje przeglądów placów zabaw i co obejmują?

Zadbaj o bezpieczeństwo na placu zabaw

Aby zapewnić najmłodszym możliwość bezpiecznej zabawy należy pamiętać o wykonaniu trzech przeglądów. To coroczne podstawowe kontrole placu zabaw, okresowe przeglądy, a także kontrole funkcjonalne. Wykonywanie przeglądów okresowych jest obowiązkiem osoby zarządzającej placem zabaw. Taka kontrola powinna odbywać się nawet codziennie, a najrzadziej co tydzień. Podczas tego przeglądu można zauważyć powierzchowne oznaki zużycia lub zniszczenia poszczególnych elementów. Oprócz tego w odstępach maksymalnie trzymiesięcznych należy wykonywać kontrolę funkcjonalną. To bardziej szczegółowy przegląd, mający na celu dokładniejsze sprawdzenie sprzętu pod kątem prawidłowego funkcjonowania. Najbardziej szczegółowa kontrola to coroczny przegląd placu zabaw. Ten rodzaj przeglądu musi być wykonany przez profesjonalistów, a dodatkowym warunkiem jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Kontrola musi być przeprowadzona w odstępach 12 – miesięcznych, w oparciu o normę PN-EN 1176-1 i 7:2009.

Coroczny przegląd placu zabaw

Podczas tego przeglądu sprawdzane są urządzenia zabawowe, nawierzchnia oraz pozostałe elementy małej architektury. Wychwycone muszą być wszelkie zniszczenia spowodowane procesami korozji i innymi czynnikami zewnętrznymi. Sprawdzany jest również stan fundamentów. Jeśli kontrola wykaże zniszczenia zagrażające użytkownikom, może zajść konieczność renowacji lub wymiany poszczególnych części wyposażenia. Bardzo ważna jest także archiwizacja sprawozdań. Wyniki kontroli zapisywane są najczęściej w książce kontroli placu zabaw. Należy ją przechowywać w miejscu przechowywania dokumentacji dotyczącej całego obiektu. Funkcjonalną innowacją jest z kolei  Elektroniczna Książka Placu Zabaw. To aplikacja, dzięki której zarządca ma stały dostęp do terminów, przepisów i formularzy. Dzięki temu rozwiązaniu osoba zobowiązana otrzymuje regularne przypomnienia, dotyczące przeglądów. Nowoczesne rozwiązania tego typu oferuje na przykład Krajowy Rejestr Placu Zabaw. Pełna oferta dostępna jest pod linkiem https://krpz.pl/przeglady-podstawowe

Każdy zarządca placu zabaw powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest regularne korzystanie z usług specjalistów. Warto stosować również innowacyjne rozwiązania w zakresie archiwizacji. To pomocne narzędzia, dzięki którym kontrola bezpieczeństwa jest znacznie ułatwiona. 

Similar Posts