Firmy

Geotechnika – jakie prace wykonuje?

Geotechnika – jakie prace wykonuje?

Geotechnika to jedna z gałęzi nauki wywodząca się z inżynierii. Badania geotechniczne gruntu są niezbędne przy budowie obiektów różnego typu i pozwalają na uniknięcie kłopotów oraz katastrof budowlanych na nieprzygotowanym podłożu. Czym jest jednak geotechnika? Jakie prace wykonuje?

Czym jest geotechnika?

Geotechnika to złożona i interdyscyplinarna dziedzina inżynierii lądowej. Dzięki niej możliwe jest dokładne badanie gruntu i jego właściwości, a także przygotowanie go pod inwestycję budowlaną, z zachowaniem wszelkich względów bezpieczeństwa. Sięga ona po wiedzę z takich dziedzin nauki jak geologia, chemia, fizyka czy mechanika budowli i inżynieria. Dzięki tej wiedzy, możliwe jest określenie wytrzymałości podłoża i przygotowanie go w taki sposób, by ochronić budynki przed zniszczeniem na przykład w postaci trzęsienia ziemi, jej osunięcia pod wpływem naporu ciężaru fundamentów lub podmoczenia wodami gruntowymi. Geotechnika ma więc przede wszystkim zapewnić stabilność budynku.

 

Jakie technologie wykorzystuje geotechnika?

Badania geotechniczne odbywają się poprzez bezpośrednie ingerowanie w grunt, do czego wykorzystuje się specjalne technologie. Ich zastosowanie rzecz jasna będzie zależało od warunków podłoża i potrzeb technicznych. I tak geotechnika to np. geodreny (więcej dowiesz się na keller.com.pl), stosowane w celu przyspieszenia konsolidacji (zagęszczenia) gruntów. Służą one przede wszystkim do usunięcia nadmiaru wody z ziemi i najczęściej wykorzystywane są przy wielkopowierzchniowych inwestycjach.

Z innych technologii wykorzystuje się także urządzenia służące do zagęszczania impulsowego lub dynamicznego, które mają za zadanie wzmocnienie gruntu poprzez systematyczne uderzenia ubijające. Wymienia się tutaj także rozwiązania z zastosowaniem wibroflotacji stosowanej przy podłożach sypkich czy iniekcję rozpychającą, dzięki której wprowadza się do gruntu dodatkowy materiał stabilizujący.

Często wykorzystuje się także kolumny różnego rodzaju, jak CSC, DSM czy betonowe. Każde z tych rozwiązań służyć ma wzmocnieniu podłoża. Wykorzystywanych technologii jest znacznie więcej, jednak to, którą z nich się użyje, będzie zależało przede wszystkim od specyfiki podłoża i potrzeb.

 

Jakie prace wykonuje się w ramach geotechniki?

Badania geotechniczne wykonuje się praktycznie na każdym etapie budowy. Tak więc wyróżnić można badania wstępne, które pozwolą na określenie typu gruntu, jego stanu, a także pobiera się niezbędne próbki, tak ziemi, jak i wody. Jeżeli jest taka potrzeba, dokonuje się dodatkowo sondowania, aby móc w ten sposób dokładniej ustalić sposób zagęszczenia.

Istotne jest także wykonywanie badań geotechnicznych w już w trakcie budowy, aby na bieżąco kontrolować stan gruntów i właściwie dostosować je do potrzeb powstającego budynku. Konieczne jest także wykonanie badań już po zakończeniu inwestycji, aby skontrolować zachowanie gruntu i jego stabilności w momencie obciążenia oraz w trakcie użytkowania.

To szereg badań polegających zarówno na pobieraniu próbek ziemi, jak i dokonywanie odwiertów, wysuszanie terenów podmokłych, a także ubijaniu i stabilizowaniu podłoża, aby mógł na nim stanąć budynek. To zarówno ubijanie podłoża, drenowanie go, wzmacnianie dodatkowymi materiałami czy wstawianiem kolumn czy wbijaniu elementów stalowych będące formą wzmocnienia. W ten sposób można ubić grunt, obniżyć go lub nawet podwyższyć.

Jak więc widać, geotechnika oraz badania i prace z nią związane to dość rozległy temat, który jednak ma niemałe znaczenie, gdy planuje się budowę.

Similar Posts