Porady

Gdzie stosuje się zawory elektromagnetyczne?

Gdzie stosuje się zawory elektromagnetyczne?

Klasyczne zawory nie zawsze są wystarczająco solidne do tego, by sprostać wymaganiom instalacji. W instalacjach, w których wymagana jest precyzja działania i niezawodność zawory elektromagnetyczne świetnie spełniają swoją funkcję. Ich działanie polega na wykorzystaniu cewki elektromagnetyczne. Zmianę położenia zaworu uzyskuje się przez odcięcie sygnału elektromagnetycznego. Zamykając zawór, przyciąga się rdzeń lub kotwicę. Wykorzystywane jest do tego pole elektromagnetyczne wytworzone przez dopływ prądu. Otwarcie zaś następuje po ustaniu dopływu prądu poprzez specjalną sprężynę, która przywraca pozycję wyjściową mechanizmu.

Różne rodzaje zaworów elektromagnetycznych

W podstawowej klasyfikacji wyszczególnia się zawory trzech rodzajów:

  • zawory dwudrogowe,
  • zawory trzydrogowe, 
  • zawory wielodrogowe.

Określają one ilość dróg przepływu medium, które umożliwiają. Jest to bardzo istotna cecha, na którą trzeba w pierwszej kolejności zwrócić uwagę podczas dobierania zaworów do konkretnej instalacji. Ze względu na to, jak wykorzystuje się elektrozawory, można je rozróżniać ze względu na to, do przepływu którego medium są dedykowane. Bardzo istotne w kontekście dobrania zaworu do konkretnej instalacji jest też to, czy dany model zaworu jest nominalnie zamknięty, czy nominalnie otwarty. Jest to bardzo ważny parametr, który powinien być określony w specyfikacji i projekcie konkretnej instalacji, w której będzie zastosowany. Rodzaje zaworów elektromagnetycznych rozróżnia się także ze względu na rodzaj budowy, a konkretnie na element sterujący przepływem medium. Mogą to być ruchome kotwice, rdzenie, tłoczki lub membrany. Każdy z typów zaworów dedykowany jest do innego rodzaju medium, a także do innego ciśnienia.

Gdzie stosuje się zawory elektromagnetyczne

Ze względu na mnogość modeli zaworów elektromagnetycznych, wykorzystuje się je w instalacjach różnych rodzajów. Mogą one sterować przepływem wody, gazu, powietrza lub nawet substancji żrących. Za każdym razem trzeba dobrać odpowiedni rodzaj zaworu do konkretnej instalacji. Należy zwrócić uwagę na budowę zaworów, typ materiału, który wpływa na odporność produktu, a także na nominalne ciśnienie, do którego jest dedykowany. Elektrozawory ze względu na swoją specyfikę nie wymagają ciśnienia minimalnego (różnicowego), aby prawidłowo sterować obiegiem medium. Wybór odpowiedniego materiału dedykowanego do medium znajdującego się w instalacji sprawi, że zawory tego typu będą niemal bezawaryjne i będą mogły pozostać niewymieniane przez wiele lat. Właściwie serwis zaworów elektromagnetycznych nie jest konieczne i jedyne, na co trzeba zwracać uwagę, to czy obieg jest prawidłowy i nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie zaworów. Bardzo istotne w tym kontekście jest dobranie odpowiedniego zaworu, w kontekście temperatury medium, która nieodpowiednio dobrana może znacząco obniżyć żywotność zaworu.

Similar Posts