Przemysł

Etapy projektowania hali stalowej — jak stworzyć ergonomiczny obiekt?

Etapy projektowania hali stalowej — jak stworzyć ergonomiczny obiekt?

Wiele prawdy jest w popularnym powiedzeniu, że współcześnie jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i różnorodnych procesów czy to w życiu osobistym, czy w przedsiębiorstwach. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby w tym gigantycznym pędzie stawiać na rozwiązania, które zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie pozwolą nam dopasować się do występujących realiów rynkowych.
Jest to szczególnie istotne dla firm, które zajmują się szeroko pojętą produkcją. Otwarcie na zmiany i umiejętność dopasowania się do nich pozwala na stworzenie stabilnej przewagi konkurencyjnej. Takie możliwości dają nowoczesne hale stalowe, których przeznaczenie można w stosunkowo krótkim czasie i niskim nakładem kosztów zmienić, jeśli nasz biznes będzie tego wymagał. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że konstrukcje stalowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją, magazynowaniem oraz logistyką.

Najpierw potrzeby, a potem rozwiązania

Hale stalowe muszą być nie tylko użyteczne, ale i ergonomiczne. Aby taki obiekt stworzyć, należy doskonale zdefiniować jego przeznaczenie. Tylko takie podejście zapewni odpowiednią przestrzeń do produkcji, magazynowania oraz logistyki. Należy poddać dokładnej analizie wszystkie procesy zachodzące w hali. Dzięki temu naturalnie wyodrębniają się nam poszczególne strefy, które związane są bezpośrednio z dostawą półproduktów i ich przechowywaniem, właściwą produkcją, magazynowaniem wyprodukowanych towarów, ich załadunkiem oraz logistyką i wysyłką.
Należy również pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni na pomieszczenia związane z administracją, pomieszczenia sanitarne oraz socjalne przeznaczone dla pracowników firmy. Niemniej ważne jest wszystko to, czego właściwie nie widać, a bez czego praca jest znacznie utrudniona lub niemożliwa, czyli systemy grzewcze i klimatyzacyjne. Jeśli zaś chodzi o hale produkcyjne, to należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe obliczenie obciążeń, jakie będą miały miejsce w trakcie prowadzonej pracy. Pozwoli to uniknąć nieprzewidzianych zdarzeń, które mogłyby w bezpośredni sposób zagrozić bezpieczeństwu pracowników.

Doświadczony wykonawca to gwarancja sukcesu

Coraz większa rzesza inwestorów skłania się ku temu, aby budowę swojej hali stalowej powierzyć jednemu generalnemu wykonawcy, który zajmie się kompletem prac nad obiektem. W praktyce oznacza to, że jedna firma wykona projekt hali w oparciu o wymagania i potrzeby klienta, zajmie się produkcją wszystkich niezbędnych komponentów oraz właściwym montażem obiektu. Za wyborem tego rozwiązania przemawia fakt, iż praca z jednym przedsiębiorstwem daje znacznie większą pewność, że nieruchomość zostanie oddana w terminie. Opóźnienia w przypadku tego rodzaju inwestycji wynikają najczęściej z zastojów w procesie łańcucha dostaw. Kiedy całością prac zajmuje się jedna firma, nadzór nad wszystkimi etapami budowy staje się znacznie prostszy.
Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor we wszystkich sprawach związanych z obiektem kontaktuje się tylko z jednym przedsiębiorstwem, co znacznie skraca czas, jaki trzeba na to poświęcić i daje poczucie, że panujemy nad wszystkim, co się dzieje. Na polskim rynku działają podmioty, które zapewniają takie kompleksowe podejście do wykonania hal stalowych. Jedną z takich firm jest szwedzki producent hal stalowych firma Borga.

Similar Posts