Porady

Rodzaje systemów kominowych i jak je odpowiednio wybrać?

Rodzaje systemów kominowych i jak je odpowiednio wybrać?

Komin jest niezwykle ważnym elementem w każdym budynku, w którym zachodzi konieczność zastosowania systemu, dzięki któremu będzie możliwe skuteczne odprowadzenie produktów spalania, powstających w czasie ogrzewania. Stąd też zarówno jego rodzaj, jak i przekrój przewodów powinien być odpowiednio dopasowany do rodzaju i mocy stosowanych urządzeń grzewczych oraz paliwa, które używamy nie tylko do ogrzania domu, ale także przygotowania c.w.u.

System kominowy odgrywa niezwykle ważną rolę, ponieważ to dzięki niemu w budynku możliwe jest odprowadzanie spalin. Dlatego też nad jego wyborem należy się dobrze zastanowić, tym bardziej że ma nie tylko wpływ na samą efektywność ogrzewania, ale co ważniejsze na bezpieczeństwo mieszkańców danego domu. Nic więc dziwnego, że w stosownym rozporządzeniu Minister Infrastruktury wskazał warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać nie tylko budynki, ale także kominy w kwestii m.in. dopuszczalnych w stosowaniu materiałów, czy też wysokości i przekroju przewodów.

Rodzaje

Systemy kominowe występują na rynku w wielu wariantach i można dokonać ich podziały np. ze względu na ich zastosowanie, gdzie to wyróżnimy kominy:

  • spalinowe – mające za zadanie odprowadzanie spalin z kotłów gazowych lub olejowych, w których stosowane są paliwa płynne;
  • dymowe – odpowiedzialne są za odprowadzanie spalin z kotłów, w których używane są paliwa stałe, przez co występuje w nich nie tylko sadza, ale także m.in. pył;
  • wentylacyjne – przeznaczone są do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z wnętrza domu, dzięki czemu zapewniona zostaje prawidłowa cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach.

Systemy kominowe może także podzielić ze względu na materiały wykorzystane do ich budowy, dzięki czemu możemy wyróżnić kominy:

  • betonowe;
  • murowane;
  • stalowe;
  • ceramiczne;
  • betonowo-ceramiczne.

Z kolei ze względu na ich umiejscowienie mamy do czynienia z kominami zewnętrznymi, wewnętrznymi oraz wolnostojącymi.

Rodzaje kominów a urządzenia grzewcze

Jak wspomniano wyżej na wybór właściwego systemu kominowego, największy wpływ ma rodzaj stosowanych urządzeń grzewczych. W przypadku kotłów na paliwa stałe takie jak np. węgiel lub drewno najlepszym rozwiązaniem okażą się kominy z wkładem stalowym, lub ceramicznym. Wynika to z tego, że nie zachodzi konieczność stosowania przewodów, które będą odpowiadały za zabezpieczenie przed ewentualnym skraplaniem się pary wodnej. W przypadku kotłów olejowych i gazowych z zamkniętą komorą spalania producenci zalecają stosować systemy z przewodami wykonanymi ze stali kwasoodpornej lub ceramiki kwasoodpornej, ponieważ mamy do czynienia z kondensacją pary wodnej.

Similar Posts