Porady

Podatek od prywatnego najmu mieszkania

Podatek od prywatnego najmu mieszkania

Wynajem mieszkań jest coraz bardziej popularny. Wynajmujący zwiększają w ten sposób osiągane dochody. W tym celu wykorzystywane są zarówno odziedziczone nieruchomości, jak i specjalnie w tym celu nabyte mieszkania. Należy jednak pamiętać, że dochody osiągane z tytułu najmu nieruchomości podlegają opodatkowaniu. Jaki sposób opodatkowania wybrać? Jak rozliczać najem? Kiedy należy zapłacić podatek?

Najem prywatny – sposoby opodatkowania

Wynajmujący mogą wybrać jeden z dwóch sposobów opodatkowania:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka podatku w przypadku wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej wynosi 17% lub 32% od nadwyżki powyżej kwoty 85.528 zł. Opodatkowaniu podlega dochód (przychód po odliczeniu kosztów). Generalnie przychodem jest wysokość umówionego czynszu, natomiast koszty to ponoszone w związku z najmem wydatki np. zakup wyposażenia, remont. Dochody osiągane z tytułu najmu należy wykazać w rozliczeniu rocznym, które składane jest do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Drugim sposobem opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W odróżnieniu od opodatkowania według skali podatkowej, opodatkowaniu podlega przychód, bez pomniejszenia o koszty najmu. Stawka ryczałtu wynosi 8,5%, a w przypadku, gdy roczny przychód przekracza 100.000 zł wynosi 12,5%. Wynajmujący, którzy wybrali metodę ryczałtową mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Najem mieszkania będącego współwłasnością małżonków

Jeśli wynajmowane jest mieszkanie, stanowiące współwłasność małżonków, każdy z nich ma obowiązek zapłaty podatku. Co więcej – oboje mają możliwość wyboru formy opodatkowania. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych udziały małżonków w przychodach ze wspólnej własności są równe. Oznacza to, że obydwoje opodatkowują osiągane dochody z najmu po połowie.

Alternatywą dla tego rozwiązania jest opodatkowanie całego dochodu przez jednego z małżonków. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego.

Jaka kara grozi za wynajem mieszkania bez podatku?

W zależności od wartości niezapłaconego podatku wynajmujący popełnia wykroczenie lub przestępstwo.

Wynajmujący decydując się na niepłacenie podatku musi liczyć się z koniecznością zapłaty podatku wraz z odsetkami, karą grzywny, a także karą pozbawienia wolności. Może jednak skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu. W przypadku złożenia skutecznego czynnego żalu oraz odprowadzenia należności osoba taka nie podlega karze.

 

Wynajem mieszkania to z pewnością dobry pomysł na dodatkowy dochód. Ciekawym rozwiązaniem jest zakup mieszkania ze środków pozyskanych z kredytu hipotecznego, a następnie spłacanie rat dochodami uzyskiwanymi z najmu. Należy jednak pamiętać o terminowym płaceniu należnego podatku. Za wynajem mieszkania bez podatku grożą surowe kary.

 

Materiał przygotowany przez eksperta portalu RynekPierwotny.pl

Similar Posts