Przemysł

Jak zapewniana jest ochrona przed pożarem w zakładach petrochemicznych?

Jak zapewniana jest ochrona przed pożarem w zakładach petrochemicznych?

Pracownicy w zakładach petrochemicznych narażeni są na wiele niebezpieczeństw. W miejscu ich pracy mogą występować wybuchy i pożary, dlatego niezwykle ważne jest zastosowanie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Niezbędne będą tu ogniochronne ściany. Dzięki temu można zmniejszyć straty w mieniu, a także ochronić pracowników.

Ściana ogniowa – idealna do zabezpieczenia strefy z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi

Zabezpieczenie zakładów petrochemicznych jest wymagane. Tutaj zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym wyjaśniane jest jakie zabezpieczenia należy zastosować. Wymogi muszą być respektowane, a ich nieprzestrzeganie grozi zamknięciem zakładu bądź nałożeniem bardzo wysokich kar. Niezwykle ważne są bloki ognioodporne budujące ściany ogniowe, które powinny zabezpieczać materiały potencjalnie niebezpieczne i łatwopalne i stanowić swoistą barierę ochronną. Betony ogniotrwałe zabezpieczają przed rozprzestrzenieniem się substancji toksycznych, a także ogniska pożaru. Dzięki temu można przeprowadzić sprawną ewakuację, a także ograniczyć straty finansowe.

Natryski ogniochronne mają duże znaczenie w zabezpieczeniu konstrukcji budynku

Niezwykle ważne jest także odpowiednie zabezpieczenie budynków w zakładach petrochemicznych. Niestety podczas pożaru może dojść do uszkodzenia ich konstrukcji, a w rezultacie do katastrofy budowlanej. Stalowe belki uginają się pod wpływem wysokiej temperatury przez co konstrukcja budynku zostaje uszkodzona, co stanowi niebezpieczeństwo dla pracowników. Dlatego warto zastosować natryski ogniochronne. Są to powłoki, które dopasowują się do kształtów poszczególnych elementów konstrukcji i sprawiają, że zyskują one bardzo dobrą odporność ogniową. Warto wiedzieć, że natryski ogniochronne mogą występować w formie proszku, który może być mieszanką gipsu z dodatkiem włókien wermikulitu. Przed aplikacją należy wymieszać go z wodą i nakładać za pomocą specjalnych urządzeń. Zatem zapewnienie biernej ochrony przeciwpożarowej jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa pracowników, ale i osób zamieszkujących tereny blisko zakładów.

Systemy przeciwpożarowe – automatyka

Kolejnym obowiązkowym elementem jest instalacja systemów przeciwpożarowych. Taki system musi być odpowiednio dopasowany do zakładu petrochemicznego. Jednym z najważniejszych elementów jest system sygnalizacji pożarów. Dzięki temu można szybko wykryć pożar, co pozwala na jego ugaszenie bez dużych strat w mieniu. Kolejnym ważnym elementem jest system zasysający detekcji dymu. Tutaj bardzo istotna jest czułość, dzięki temu stan powietrza jest na bieżąco monitorowany, a w razie nieprawidłowości dochodzi do uruchomienia dźwiękowego systemu ostrzegawczego. W ten sposób można przeprowadzić szybką ewakuację. Kolejnym jego znaczącym elementem jest system oddymiania, który służy do usuwania dymu i pozwala zarówno na szybką ewakuację, jak i sprawne przeprowadzenie działań gaśniczych. Aby zapewnić bezpieczne opuszczenie zakładu pracy konieczne jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Na samym końcu dobrym rozwiązaniem są także izotopowe czujniki dymu, które wykryją tlący się materiał.

Drogi ewakuacyjne i szkolenia BHP, a także wyposażenie przeciwpożarowe

Według rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłady petrochemiczne muszą posiadać odpowiednio szerokie drogi ewakuacyjne, dzięki którym straż pożarna może bez przeszkód dojechać w miejsce pożaru. Konieczne jest także wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w budynkach i ich odpowiednie oznaczenie, czyli wybranie fluorescencyjnych tablic informacyjnych. Należy także pamiętać o wyposażeniu obiektów w koce gaśnicze oraz gaśnice przystosowane do gaszenia pożarów materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Konieczny jest także regularny przegląd sprzętu oraz kontrola jego daty ważności. Niezbędne jest przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Zastosowanie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i mieniu, ale jest także wymagane przez prawo. Warto zdecydować się zarówno na ściany ogniochronne, ale również systemy zarządzania przeciwpożarowego, które dzięki najnowocześniejszym czujnikom mogą wykryć już tlący się materiał, zanim dojdzie do rozprzestrzenienia się pożaru.

Similar Posts