Porady

Formalności związane z zakończeniem budowy domu. O czym nie możesz zapomnieć?

Formalności związane z zakończeniem budowy domu. O czym nie możesz zapomnieć?

Wykonanie ostatnich prac budowlanych w nowo budowanym domu nie oznacza jeszcze, że można w nim zamieszkać. Aby można było to zrobić, należy dopełnić szeregu formalności. Jakie dokumenty i pozwolenia trzeba zgromadzić po zakończeniu budowy?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego – od tego zaczynamy

Obecnie dom jednorodzinny możemy wznieść na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. W obu tych przypadkach, po zakończeniu prac należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do powiatowego (lub wojewódzkiego) inspektoratu nadzoru budowlanego.

Zgłoszenia należy dokonać do 14 dni od zakończenia robót budowlanych. Wymagane dokumenty można wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie osobiście. Od lipca 2021 możliwe jest także składanie wniosku elektronicznie, za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Warto wiedzieć, że wysyłając zgłoszenie, odbiór zwykle odbywa się na podstawie tzw. milczącej zgody – jeśli urząd nie wyda pisemnego sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentów, uznaje się, że urząd wydał zgodę na użytkowanie budynku (nie jest wymagana wizyta inspektora i techniczny odbiór obiektu). Jeśli urzędnicy zauważą nieprawidłowości, możliwa jest kontrola na terenie budowy i niedopuszczenie obiektu do użytkowania do czasu ich naprawienia.

Jakie dokumenty należy wysłać wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy?

Aby organ nadzoru budowlanego zaakceptował zgłoszenie, niezbędne jest także dołączenie kompletu wymaganych dokumentów. Jeśli któregoś z nich zabraknie – zawiadomienie nie zostanie uznane. Warto gromadzić wymagane druki na bieżąco – w trakcie planowania i prowadzenia robót budowlanych. Dzięki czemu ich kompletowanie nie będzie czasochłonne i stresujące. Istotne są protokoły odbioru instalacji (np. gazowej, wentylacyjnej, odgromowej), przyłączy (np. kanalizacyjnego, elektrycznego) i odbiory poszczególnych etapów robót (zawarte w dzienniku budowy).

Informacje na temat dokumentów, które należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy, można znaleźć w artykule 57. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, są to przede wszystkim:

  • Dziennik budowy (oryginał).
  • Projekt techniczny budynku.
  • Oświadczenie kierownika budowy, w którym poświadcza on, że realizacja projektu została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz o doprowadzeniu placu budowy do bezpiecznego stanu, umożliwiającego użytkowanie.
  • Wspomniane wcześniej protokoły badań i sprawdzeń (przyłączy i instalacji, urządzeń technicznych, itp.).
  • Dokumentacja geodezyjna (zawierająca wyniki inwentaryzacji powykonawczej przeprowadzonej przez geodetę, potwierdzającej wzniesienie budynku w odpowiedniej lokalizacji w obrębie działki budowlanej).
  • Inne dokumenty potwierdzające wykonanie budynku zgodnie z projektem (np. kopie rysunków technicznych ze zmianami we wcześniej zatwierdzonym projekcie budowlanym – jeśli takie zmiany miały miejsce). W niektórych przypadkach konieczne jest zgłoszenie zakończenia budowy domu do Państwowej Straży Pożarnej.

Zakończenie budowy domu – o czym jeszcze warto pamiętać?

Do wniosku nie musimy dołączać świadectwa energetycznego budynku, jednak trzeba je posiadać, aby legalnie mieszkać w budynku. Będzie potrzebne również przy ewentualnej sprzedaży domu, lub jeśli zdecydujemy się na jego wynajem. W certyfikacie energetycznym określa się, jakie źródła energii są wykorzystywane do ogrzewania i szerzej – eksploatacji budynku. Dzięki temu kolejny właściciel (lub najemca) będzie mógł oszacować, z jakimi kosztami użytkowania domu trzeba się liczyć w skali roku. Świadectwo może wystawić architekt lub specjalista z branży budowlanej/instalacyjnej.

Cena świadectwa to około 500-1000 zł. Warto pamiętać, że aby przeprowadzić skuteczny odbiór budynku, trzeba przygotować się na tego rodzaju opłaty – urzędowe, koszty zatrudnienia fachowców, takich jak geodeta czy kominiarz. Osoby, które zbudowały dom, wykorzystując kredyt hipoteczny, powinny zaplanować także kontrolę banku po zakończeniu budowy (która sprawdzi, czy przekazane środki zostały wydane zgodnie z założeniami).

Brak zawiadomienia o zakończeniu budowy wiąże się z nałożeniem kar, które mogą sięgnąć nawet 10 000 zł. Mieszkanie w budynku, który nie przeszedł opisanej w artykule procedury, jest w świetle prawa nielegalne.

Co jeszcze warto wiedzieć przed rozpoczęciem budowy?

Problem formalności po zakończeniu budowy nie dotyczy oczywiście osób, które kupują gotowy dom, budowany przez dewelopera. Usługę kompleksowej budowy domów w Bydgoszczy oferuje firma DDOM, która buduje domy również na działce klienta. Dzięki temu możesz zlecić komplet czynności związanych z budową Twojego nowego domu firmie zewnętrznej.

W takiej sytuacji za przeprowadzenie formalności doprowadzających budynek do użytkowania odpowiada właśnie deweloper. Właściciel mieszkania będzie musiał jednak przejść kontrolę banku już po odbiorze nieruchomości (oczywiście tylko w sytuacji, jeśli jej zakup był finansowany kredytem). A jeśli w trakcie budowy musisz wynająć lokal dla siebie, pomoc w znalezieniu taniego mieszkania w Bydgoszczy na wynajem oferuje firma Home for You (H4U).

Similar Posts