Porady

Zbiorniki wyrównacze – jakie mają zastosowanie?

Zbiorniki wyrównacze - jakie mają zastosowanie?

Zbiorniki wyrównawcze są urządzeniami, które mają za zadanie kompensować wzrosty ciśnienia w instalacjach grzewczych. W systemach tego typu, w których obiegu znajduje się woda, poddawana działaniu wysokiej temperatury dochodzi do skoków ciśnienia powodowanych wzrostem objętości podgrzanej cieczy. Brak zabezpieczenia w postaci kompensatora mógłby doprowadzić do uszkodzeń całej instalacji lub jej poszczególnych elementów. Z tego też względu właściwie zamontowany system grzewczy powinien uwzględniać w swojej budowie działanie takiego zbiornika jako bufora bezpieczeństwa.

Jak działają zbiorniki wyrównawcze i jaka jest ich rola?

Zbiornik wyrównawczy ma za zadanie przechwytywać nadmiar zgromadzonej w instalacji cieczy. Woda ulega podgrzewaniu, za sprawą czego zwiększa swoją objętość. Ciśnienie hydrostatyczne jest podstawą poprawnie działającej instalacji grzewczej. System taki wymaga jednak zabezpieczenia elementów, które są szczególnie narażone na działanie zbyt wysokiego ciśnienia. Najbardziej newralgicznymi punktami instalacji są złącza, zawory i grzejniki. Gdyby podgrzana ciecz nie miała miejsca ujścia, mogłoby dojść do rozszczelnienia systemu, a nawet do groźnego pękania rur.

Kompensacyjne działanie zbiornika wyrównawczego polega na przechwyceniu nadmiaru wody lub pary w trakcie pracy instalacji. Pojemność zbiornika nie może być mniejsza niż 4% objętości całej pojemności wody obecnej w instalacji.

Zastosowanie zbiorników wyrównawczych

Zbiorniki wyrównawcze jak już wspomniano, mają zastosowanie w instalacjach grzewczych. Możemy podzielić je na dwie kategorie. Pierwszą z nich są kontenery kompensacyjne, które instalowane są przy systemach otwartych. Dotyczy to więc sieci otwartych, które wyposażone są w kotły działające dzięki wykorzystaniu paliw stałych jak drewno, czy węgiel. Chronią działanie instalacji przed zagotowaniem się wody, a co za tym idzie nadmiernym wzrostem ciśnienia. Umiejscowienie takiego zbiornika powinno uwzględniać potrzebę skraplania się wody i ucieczki przewodem przelewowym do kanalizacji. Jest to możliwe dzięki rurze wznośnej. W związku z tym zbiornik w takiej instalacji powinien być umieszczony w jej najwyższym punkcie. Drugim rodzajem zbiorników są te, które znajdują zastosowanie w systemach zamkniętych. Są to zbiorniki przeponowe współpracujące z kotłami zasilanymi paliwami gazowymi i olejowymi. Działanie kompensacyjne opiera się tutaj na automatycznym obiegu wody. W systemach takich ciśnienie rozkładane jest równomiernie na wszystkie elementy sieci.

Jak zbudowany jest zbiornik wyrównawczy?

Zbiorniki wyrównawcze charakteryzują się cylindryczną budową. Wykonywane z materiałów o wysokiej odporności na działanie temperatury oraz wilgoci. Najczęściej do ich konstruowania wykorzystuje się więc stal węglową o proszkowanej powłoce. Ze względu na specyficzne warunki, w jakich pracują zbiorniki, muszą one być dodatkowo zabezpieczone przed korozją. Wewnątrz zbiornika znajdują się dwie komory – powietrzna i wodna, które przedziela specjalna membrana. Oprócz tego konstrukcja zbiornika powinna uwzględniać zawór bezpieczeństwa, który chroni go przed przekroczeniem granicznej wysokości ciśnienia.

Więcej informacji znajdziecie na: https://www.komnino.com.pl/pl/of/cat/zbiorniki-wyrownawcze.68.html

Similar Posts