Porady

Mapa do celów projektowych w skali 1:500

Mapa do celów projektowych w skali 1:500

Budowa własnego domu to czasochłonny proces. Zanim rozpocznie się budowa, trzeba odwiedzić kilka urzędów oraz biuro geodety, bo bez odpowiednich map nie otrzyma się pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji. Wśród wymaganych dokumentów jest mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych – do czego jest ona potrzebna?

Czym jest mapa do celów projektowych?

Jest to mapa, którą należy sporządzić przed przystąpieniem do prac projektowych – na jej podstawie wydawane jest pozwolenie na budowę domu. Gotowa mapa zawiera:

– obiekty ogólnogeograficzne

– elementy ewidencji gruntów i budynków

– uzbrojenie terenu

– usytuowanie zieleni wysokiej (w tym pomniki przyrody)

– linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

– ulice i drogi

– wysokości terenu w punktach charakterystycznych

 

Mapa do celów projektowych, jaką można zamówić na Lisak.com.pl, jest tworzona na podstawie mapy zasadniczej prowadzonej przez urząd miejski lub powiatowy – mapa zasadnicza to standardowe opracowanie kartograficzne, wykorzystywane w celach planistycznych, ewidencyjnych i gospodarczych. Prowadzona jest najczęściej w skali 1:500 lub 1:1000. Aby uzyskać mapę do celów projektowych, należy mapę zasadniczą zaktualizować. Dokonuje tego geodeta. Na gotową mapę do celów projektowych nanoszony jest przez architekta projekt domu.

Mapa potrzebna jest także przy wykonywaniu projektów przyłączy mediów, dlatego warto ją od razu przygotować w kilku egzemplarzach.

Gotowa mapa do celów projektowych powinna przedstawiać teren w zakresie do 30 metrów od planowanej inwestycji.

Ile kosztuje taka mapa?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa zawiera dużo szczegółów a jej wykonanie jest pracochłonne. Wymaga kilku wizyt geodety w urzędzie miejskim lub powiatowym, wyjazdu w teren i pomiaru szczegółów terenowych, których nie ma na mapie zasadniczej. Pomiary często wymagają udziału dwóch osób. Na podstawie wyników pomiarów i mapy zasadniczej sporządza się mapę do celów projektowych dla zamawiającego oraz operat pomiarowy dla urzędu. Ponadto w urzędzie geodeta uiszcza opłaty za pobrane materiały i uwierzytelnienie map. Dokładna cena mapy zależy od jej wielkości i pracochłonności wymaganych pomiarów. Najczęściej mieści się w granicach od 600 do 1200 złotych. Mapa do celów projektowych musi być opatrzona pieczęcią i podpisem geodety uprawnionego.

Similar Posts