Budowa

Jak zabezpieczyć plac budowy?

Jak zabezpieczyć plac budowy

Budowa domu wiąże się z dużą ilością planowania, nakładów finansowych i czasu. Jedną z najważniejszych kwestii, której nie można pominąć w całym procesie jest odpowiednie zabezpieczenie i zorganizowanie placu budowy. 
W ferworze planowania własnego wymarzonego domu nie można zapomnieć o zabezpieczeniu placu budowy, gdyż pozwala ono uniknąć niebezpieczeństwa dla wykonawców i osób postronnych, a także chronić teren przed wstępem osób nieupoważnionych. 
Jakie dokładnie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy musi spełniać plac budowy, aby faktycznie był bezpieczny?

Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy

Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy pełni kierownik budowy, który uczestniczy również w pracach przygotowawczych razem z  projektantem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz inwestorem. 
Prace przygotowawcze polegają na określeniu miejsca budynku na działce, zrobieniu niwelacji terenu, wykonaniu przyłączy do technicznych sieci oraz zagospodarowaniu placu budowy (w tym budowy obiektów tymczasowych i postawienie obiektów zabezpieczających, jak ogrodzenia przestawne, które można kupić na https://www.sonto.pl/). 

Zabezpieczenie placu budowy

Zabezpieczenie placu budowy powinno mieć miejsce przed rozpoczęciem robót. Najważniejszym elementem zabezpieczenia placu budowy jest odpowiednie ogrodzenie terenu budowy, które jest obowiązkowe na każdym terenie budowy i uregulowane w prawie budowlanym. 
Najczęściej wykorzystuje się do tego ogrodzenia przestawne lub ogrodzenia tymczasowe, które są łatwodostępne w większych miastach (jak na przykład ogrodzenia tymczasowe w Krakowie, Katowicach czy Warszawie). 

Wytyczne dotyczące ogrodzenia placu budowy

Zgodnie z przepisami, ogrodzenie placu budowy powinno wynosić przynajmniej 1,5 metra wysokości. Istotne jest tutaj również, aby upewnić się, że sposób wykonania danego ogrodzenia nie stanowi zagrożenia dla wykonawców i osób postronnych, które mogą znaleźć się w pobliżu placu budowy. 
W rzadkich przypadkach, kiedy budowa ogrodzenia tymczasowego lub ogrodzenia przestawnego jest niemożliwa, granice terenu budowy muszą być oznakowane tablicami ostrzegawczymi lub teren budowy powinien być pod stałym nadzorem. 
Co więcej, ogrodzenie placu budowy powinno znajdować się minimum 1/10 wysokości od powstającego budynku z uwagi na ryzyko spadania materiałów budowlanych lub narzędzi.   
Co więcej, plac budowy objęty ogrodzeniem powinien mieć taką powierzchnię, aby na jego terenie możliwe było składowanie wszystkich potrzebnych materiałów budowlanych oraz odpadów. Warto również pomyśleć o miejscu dla pojazdów używanych podczas prac, które nie powinny uniemożliwiać przejazdu innym pojazdom i być parkowane poza terenem budowy. 
Jak widać, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, podobnie jak sama budowa domu, wiąże się z dużą ilością planowania i sprawdzania zgodności z przepisami. Warto jednak poświęcić temu wystarczającą ilość czasu, gdyż zabezpieczenie terenu odpowiednimi ogrodzeniami tymczasowymi lub przestawnymi zapewnia bezpieczeństwo samej budowy, jak i wykonawców. 

Similar Posts