Porady

Fotowoltaika – najbardziej znane OZE

Fotowoltaika - najbardziej znane OZE

Pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł staje się coraz bardziej popularne na całym świecie. Chcąc odejść od spalania paliw kopalnych w celu uzyskania energii jednym z tego typu źródeł jest energia słoneczna. Z energią słoneczną bezapelacyjnie związana jest fotowoltaika oraz panele słoneczne. Warto zatem wiedzieć czym jest fotowoltaika, w jaki sposób można dzięki panelom fotowoltaicznym pozyskiwać energię oraz dlaczego warto w nią zainwestować.

Czym jest fotowoltaika?

W oparciu o definicję fotowoltaika jest to technologia, która w najprostszym tłumaczeniu polega na pozyskiwaniu energii elektrycznej ze Słońca. Energia słoneczna stanowi tanią, łatwo dostępną oraz podstawową formę energii na świecie. W tej technologii energia elektryczna wytwarzana jest dzięki możliwości konwersji światła słonecznego w energię elektryczną za pomocą paneli słonecznych (fotowoltaicznych).

Światło słoneczne padając na panele fotowoltaiczne powoduje ruch elektronów, dzięki czemu powstaje prąd stały. W ten sposób wygenerowany prąd trafia do falownika, który zmienia go w prąd zmienny. Prąd zmienny z kolei trafia do obiegu w całym budynku, którego może zaopatrywać w wyprodukowaną na własne potrzeby energię elektryczną. Z kolei nadwyżki w ten sposób powstałego prądu można sprzedawać do sieci elektrycznej dla innych użytkowników.

Fotowoltaika – efektywne źródło pozyskiwania energii ze Słońca

Sposób pozyskiwania energii ze światła słonecznego należy do najbardziej efektywnych ze wszystkich znanych źródeł odnawialnych. Powodem tego jest fakt, iż ilość pozyskanej w ten sposób energii jest uzależniona od dwóch czynników, do których należą:

  • intensywność z jaką promienie słoneczne padają na powierzchnię Ziemi w wybranym regionie świata – wpływ tutaj ma szerokość geograficzna czy też ilość pyłów w atmosferze;
  • długość dnia – im dzień jest dłuższy w wybranym regionie świata tym więcej energii można pozyskać (więcej energii w ten sposób będzie można pozyskać w okolicach równika niż na terenach bliżej biegunów).

Pozyskiwanie energii ze światła słonecznego ma jeszcze tą przewagę, iż ze światła słonecznego można korzystać praktycznie wszędzie. Poza biegunami Ziemi każde miejsce jest w mniejszym lub większym stopniu oświetlone. Dzięki temu nie ma ograniczeń co do przestrzeni gdzie można pozyskiwać energię elektryczną ze Słońca.

Od czego zależy moc instalacji fotowoltaicznej?

Moc instalacji fotowoltaicznej w praktyce oznacza ile maksymalnie energii można pozyskać z jednego układu paneli słonecznych w wybranym miejscu. Na moc instalacji fotowoltaicznej składają się następujące czynniki:

  • całkowita powierzchnia dachu lub gruntu, na którym ustawione są panele fotowoltaiczne;
  • ekspozycja powierzchni dachu względem Słońca – oznacza to pod jakim kątem muszą być ustawione panele słoneczne na dachu by zmaksymalizować ilość produkowanej energii;
  • zacienienie – oznacza to ile czasu część powierzchni dachu znajduje się poza obrębem padania promieni słonecznych (im jest ono krótsze, tym więcej energii można wytworzyć);

Czy inwestycja w fotowoltaikę jest opłacalna?

Według opinii różnych niezależnych instytucji oraz ekspertów inwestycja w technologię fotowoltaiczną jest jak najbardziej opłacalna. Przykładowo w Polsce średnie nasłonecznienie terenu wynosi ok. 1000-1200 kWh na metr kwadratowy. Oznacza to, iż na powierzchnię naszego kraju w okresie wiosenno-letnim pada bardzo duża ilość promieni słonecznych, które można wykorzystać do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Ponadto warto również podkreślić, iż inwestycja w panele fotowoltaiczne pozwala na oszczędności w rachunkach za prąd wielu gospodarstw domowych. Dodatkowo przy jej odpowiednim montażu oraz wykorzystaniu można całkowicie zrezygnować z wykorzystania z energii z paliw kopalnych. Jednym mankamentem jest koszt instalacji paneli fotowoltaicznych – w niektórych wypadkach może on wynieść kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Jednocześnie inwestycja w panele fotowoltaiczne oraz oszczędności na rachunkach za prąd zwracają się już po ok. 7-8 latach od momentu instalacji.

Similar Posts