Porady

Jakie są kroki, aby sprawdzić, czy działka nadaje się do zabudowy?

Jakie są kroki, aby sprawdzić, czy działka nadaje się do zabudowy?

Kupując działkę i planując na niej budowę domu, należy sprawdzić, czy teren nadaje się do zabudowy. Działka powinna mieć dostęp do mediów takich jak woda, kanalizacja i prąd. Powinna być również wolna od wszelkich ograniczeń, takich jak zadłużenia czy dzierżawa. Aby sprawdzić, czy ziemia, którą chcesz kupić, nadaje się do zabudowy i czy potrzebne jest pozwolenie na budowę, należy sprawdzić kilka rzeczy. Badanie terenu przez profesjonalnego geodetę pomoże Ci zrozumieć naturalne cechy Twojej ziemi, w tym rodzaj gleby, nachylenie i systemy odwadniające. Po uzyskaniu wszystkich tych informacji, są trzy rzeczy, które należy rozważyć przed zakupem kawałka ziemi:

Sprawdź, czy ziemia jest wolna od wszelkich ograniczeń

Zanim kupisz działkę, upewnij się, że nie ma żadnych ograniczeń w jej użytkowaniu. Jak sprawdzić czy działka jest budowlana? Jeśli ziemia jest przeznaczona do użytku rolnego lub przemysłowego, jest mało prawdopodobne, że organ planujący udzieli Ci pozwolenia na budowę konstrukcji mieszkalnej, którą masz na myśli.

Należy również sprawdzić, czy na gruncie nie ma żadnych służebności lub praw drogi, które ograniczałyby możliwość budowania na nim. Służebność to prawo do korzystania z cudzego gruntu w określonym celu. Prawo drogi jest rodzajem służebności, która daje społeczeństwu prawo do przechodzenia przez Twoją ziemię lub korzystania z niej. Jeżeli na działce znajduje się służebność lub prawo drogi, organ mający prawo do korzystania z niej będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie. Jeśli nie utrzymasz służebności w czystości, organ ten może skierować sprawę do sądu w celu nałożenia grzywny.

Dowiedz się, czy media są dostępne i gdzie są zlokalizowane

Jeśli chcesz zbudować dom na działce, musisz mieć dostęp do wody, gazu, kanalizacji i elektryczności w tym miejscu. Możesz sprawdzić wraz z https://portman.com.pl , czy media są dostępne w Twojej okolicy, kontaktując się z lokalnymi firmami użyteczności publicznej. Można również uzyskać informacje z powiatowego biura planowania, gdzie przedsiębiorstwa prawdopodobnie złożyły wniosek o pozwolenie na ich proponowaną instalację.

Dostępność mediów jest kluczowa, jeżeli planujemy budowę domu. Może się okazać, że działka jest w bardzo atrakcyjnej cenie i lokalizacji, jednak przyłączenie mediów będzie procesem niezwykle czasochłonnym oraz kosztownym. Może się okazać, że na terenie który wybraliśmy, nie ma przyłączenia gazu, a firma szacując koszt tego przyłączenia stwierdzi, że jest to inwestycja na dzień dzisiejszy nieopłacalna.

Sprawdź warunki geotechniczne terenu, aby przekonać się, czy nie ma problemów z jego posadowieniem

Fundamenty gruntu są kluczowe dla stabilności budynku. Jeśli gleba na twojej posesji jest niestabilna, będziesz potrzebował inżyniera geotechnika, który przeprowadzi badanie gruntu i zaleci sposoby rozwiązania problemu. Inżynier zaleci sposoby poprawy warunków gruntowych i uczynić teren odpowiedni do budowy. Na przykład, jeżeli mamy płytko zalegającą glebę gliniastą z wysokim poziomem wód gruntowych, można ją skorygować, aby zwiększyć jej nośność i uczynić ją odpowiednią do budowy.

Nie zmienia to faktu, że wszystkie dodatkowe prace gruntowe zwiększają koszty inwestycji. Warto też się zastanowić nad tym, czy działka w takim razie jest dla nas odpowiednia i czy nie warto znaleźć innej, która nie będzie wymagała od nas tak dużego nakładu pracy.

 

Similar Posts